Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti
robot

Podporujeme inovativní startupy

Inovace technologií, Inkubace startupů a Investice do budoucnosti

Inovace technologií

Naším cílem je najít a podpořit 250 inovativních technologických firem a rozvíjet startupový ekosystém v sedmi progresivních sektorech důležitých pro ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost Česka.

90
Aktuálně podpořených projektů
680 mil. Kč
Celková výše podpory
5 let
Délka trvání projektu
Kostky Technologické inkubace

Aktuality

Nejnovější informace z projektu Technologické inkubace

Sedm inovativních oblastí

Podpora, spolupráce, inkubace a vytváření sítí napříč ekosystémem

Advanced Tech & Materials Hub

Podporuje vznik a rozvoje technologických startupů a inovativních produktů a služeb z oblasti pokročilých materiálů (včetně nanomateriálů), výrobních technologií, mikro a nanoelektroniky a fotoniky, kvantových technologií a technologií vycházejících z výzkumu jaderné a částicové fyziky.

Navazuje na sílu českého průmyslu, protože výše uvedené oblasti se prolínají např. do strojírenství, mechatroniky, energetiky, průmyslové chemie, elektroniky a elektrotechniky. Zásadním hlediskem je napojení na oblast vědy a výzkumu a šířka pokrývané oblasti, díky univerzálnímu využití produktů.

Advanced tech & Materials Hub

AI Hub

Umělá inteligence (AI) je zásadním hybatelem inovací, vzdělávání, zvyšování kvality života i životní úrovně. Za AI obecně považujeme technologie dosahující takových výsledků, pro které byl dříve nezbytný lidský faktor.

Hub je zaměřen na inkubaci firem s inovativními řešeními v oblasti umělé inteligence a její aplikace umožňující inovaci při práci s daty napříč obory. Protože pro rozvoj AI je podstatné mít k dispozici velké množství dobře připravených dat, jsou jako součást sektoru vnímány i nástroje zabývající se zpracováním tzv. Big data.

AI Hub

Creative Hub

Smyslem je podpora kulturních a kreativních průmyslů (KKP) s důrazem na vývoj a užití inovativních technologií v jednotlivých oborech spojených s kreativitou, dovedností a talentem. Není určen k podpoře vlastní umělecké tvorby, ale přispívá ke spojení zdánlivě neslučitelných oborů, a to kultury, podnikání, kreativity a technologií.

Oblast zahrnuje také projekty, které prokážou kreativitu, disruptivnost, přesah např. do vzdělávání či cestovního ruchu, nebo sociální impakt. Kreativitě se meze nekladou a hranice nejsou striktně vytyčeny.

Creative Hub

EcoTech Hub

Podporuje rozvoj ekoinovačních startupů a současně zprostředkování českého i zahraničního know-how, technologií a kapitálu v oblasti ekoinovací a cirkulární ekonomiky.

Cílem je zvýšit počet ekologických inovací úspěšně implementovaných do praxe prostřednictvím podpory inovativních startupů v oblasti ekologie a udržitelnosti a zároveň motivovat české firmy k zavádění ekoinovací a principů cirkulární ekonomiky do jejich výroby či služeb. Pokud je smyslem vašeho podnikání např. udržitelnost, druhotné využití materiálu nebo úspory energie, pak hledáme právě vás!

EcoTech Hub

Mobility Innovation Hub

Mobilita zahrnuje širokou škálu oblastí, od automobilového průmyslu přes Smart City až po chytrou výrobu a logistiku, a v Česku hraje velmi důležitou roli pro celkový výkon průmyslu.

Jsme otevřeni zájemcům, kteří vyvíjejí inovativní řešení, jež se týkají tradičních odvětví strojírenského průmyslu, jako jsou automobilový, letecký nebo námořní průmysl. Pokrýváme rovněž osobní, nákladní, hromadnou a kolejovou dopravu či drony (UAS), stejně tak i všem subjektům, které řeší práci s daty, jejich managment a využití v oblasti mobility či smart city.

Mobility Innovation Hub

Space Hub

Tematicky zaměřen na kosmické aktivity a zejména kosmický průmysl. Rozvoj českého kosmického průmyslu je úzce svázán s evropskými kosmickými politikami a strategiemi ESA a EU. Tyto aktivity již dávno nejsou jen záležitostí vědy, ale představují odvětví s obrovským ekonomickým, sociálním, strategickým a bezpečnostním potenciálem.

Hub navazuje na více než 60 let dlouhou tradici českého výzkumu vesmíru. Kosmické aktivity jsou oblastí s nejvyšším potenciálem inovací a pro české hospodářství představují možnost zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

Space Hub

Tech4Life Hub

Zachování a ochrana života nebo zvýšení jeho komfortu, a to zejména vytvářením technologicky vyspělého prostředí a obecně posílení konkurenceschopnosti České republiky, je cílem této klíčové aktivity. Může se jednat například o projekty z oboru včasné výstrahy, obrany, ochrany zdraví, zdravotnických prostředků, diagnostiky, léčiv a podobně.

V této oblasti klademe důraz na bezpečnost a spolupráci napříč průmyslovými odvětvími a také intenzivní propojení soukromých subjektů se zástupci veřejného sektoru a akademické oblasti.

Tech4Life HUB
cubes-light

O projektu Technologická inkubace

Pomáháme projektům, které jsou výjimečně inovativní, proveditelné a škálovatelné.

Jaký je náš cíl

Podpora 250 začínajících technologických firem, které vyvíjejí inovativní produkty či služby v oblastech trhu, které byly identifikovány pro české firmy jako perspektivní.

Pro koho jsme tady

Pro inovativní startupy ze sedmi oblastí podpory, mezi které patří AI, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví a farmacie nebo pokročilé materiály. 

Kdo za projektem stojí

Projekt je realizován agenturou CzechInvest z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future.

Pro startupy

Inovativní technologie do komerčních aplikací

V rámci projektu Technologické inkubace mohou získat vybrané technologické startupy přímou podporu až do výše 4 500 000 Kč a nepřímou podporu v hodnotě 500 000 Kč ve formě workshopů, seminářů, pomoci inkubačních manažerů, konzultací s odborníky na business a technologie, inkubaci v trvání až 2 roky, a to vše bez ztráty podílu ve firmě.

  • Finanční prostředky ve výši až 5 mil. Kč
  • Technická podpora a odborné znalosti
  • Kancelářské prostory a sdílené prostory ve všech regionech
  • Napojení do mezinárodních sítí, spolupráce s průmyslem, výzkumnou a akademickou sférou
  • Praktická asistence na míru
  • Délka trvání inkubace až 2 roky

Plaitrix

Platforma využívající AI k vylepšení nehratelných postav ve…

Creative Hub
B2B
Startup Onyx Vision

Onyx Vision

Brýle na míru tištěné na 3D tiskárně.

Creative Hub
B2C

ROCON SAFE

Systém detekce postřiku vozovky a ledu.

Mobility Innovation Hub
B2B B2C
Startup WHATSPOT

WHATSPOT

Systém pro rezervaci zasedaček, vozů a dalšího ve firemním…

Mobility Innovation Hub
B2B
Startup ZIMA AI

ZIMA AI

Aplikace umožňující vyšetření krátkozrakosti a nákup brýlí…

AI Hub
B2C
Startup The Observer

The Observer

Mindfulness app to promote mental health in children aged 6…

Creative Hub
B2B B2C
Startup Všímavec

Všímavec

Mindfulness aplikace pro podporu duševního zdraví u dětí ve…

Creative Hub
B2B B2C
Startup Autoplatba

Autoplatba

Desítky plateb za auto, jedna aplikace.

Mobility Innovation Hub
B2B
Startup Prologee CZ

Prologee CZ

Prologee je první společnost, která spojuje efektivitu,…

Mobility Innovation Hub
B2B
Startup Wereldo.com

Wereldo.com

Jsme chytrý dopravce specializující se na přepravu…

Mobility Innovation Hub
B2B B2C
Startup IONT tech

IONT tech

IONT tech je společnost, která vyvíjí a vyrábí dobíjecí…

Mobility Innovation Hub
B2B
Startup E-CAFE BIKE

E-CAFE BIKE

Řada inovativních nákladních cargo vozíků Komuter, které…

Mobility Innovation Hub
B2B