Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti
TI_Advanced Tech_1600x835px_advanced tech_02

Objevte

Pokročilé materiály a technologie

Fuel your startup with the power of the nucleus and advanced materials.

Hub podporuje technologie s širokou aplikační oblastí díky jejich univerzálnímu charakteru.  Pomáhá propojovat startupy, korporace, výzkumný sektor a veřejnou správu tak, aby jejich poznatky z oblasti pokročilých materiálů, výrobních technologií, mikro a nanoelektroniky a fotoniky, robotiky, kvantových technologií a technologií vycházejících z výzkumu jaderné a částicové fyziky našly ty nejlepší možné aplikace. Cílem Hubu je nejenom vytvářet mosty mezi odvětvími, ale také zvyšovat povědomí o potenciálu těchto oblastí pro celé Česko.

Náš cíl

Propojovat startupy, korporace, výzkumný sektor a veřejnou správu tak, aby jejich poznatky z oblasti pokročilých materiálů, výrobních technologií, mikro a nanoelektroniky a fotoniky, robotiky, kvantových technologií a technologií vycházejících z výzkumu jaderné a částicové fyziky, našly ty nejlepší možné aplikace.

Cílem širokospektrého sektoru pokročilých výrobních technologií a materiálů ve spojitosti s technologiemi vycházejícími z výzkumu jaderné a částicové fyziky je najít ty nejlepší možné inovativní aplikace a přenést je do komerčního využívání.

Příklady podporovaných oblastí

Pokročilé materiály a technologie – nové materiály a technologie s vylepšenými vlastnostmi, jako je větší pevnost, lepší tepelná odolnost, vodivost, odolnost proti korozi nebo lepší recyklovatelnost, např.: nové nanostruktury, nanokompozity a nanomateriály, inovace pro stavebnictví, infrastrukturu atd.

Robotika –strojové učení, analýza dat v reálném čase a autonomní rozhodování, robotika rojů (skupina robotů spolupracuje na dosažení společného cíle), spolupráce lidí a robotů, aplikace nových materiálů v robotice.

Mikroelektronika – nové postupy, materiály a řešení pro výrobu elektronických součástek, polovodičů, senzorů a displejů, mikrosystémy pro senzoriku, řízení a další aplikace.

Kvantové a post-kvantové technologie – kvantové a post-kvantové principy pro zabezpečení komunikace a dat (kryptografie), vytváření nerozluštitelných zabezpečených kanálů pro komunikaci (kvantové sítě), hardwarové a softwarové nástroje pro vývoj a testování kvantových a post-kvantových technologií a jejich využití pro IT aplikace, infrastrukturu, IoT, telekomunikace a cloudové služby.

Fotonika – pokročilé optické komunikační technologie a fotonické komponenty, jako optická vlákna, optické komponenty a systémy pro rychlé a spolehlivé přenosy dat, optické čipy, lasery, mikrooptické prvky či fotonické aplikace vycházející z nově vyvinutých komponent.

3D tisk –nové materiály pro 3D tisk, jako plastové filamenty, kovy, keramika, biologicky rozložitelné materiály atd., 3D tištěné modely orgánů pro lékařskou diagnostiku a výcvik chirurgů, výroba přesných protéz a implantátů.

Technologie vycházející z výzkumu jaderné a částicové fyziky

Koho hledáme

Do našeho inkubátoru budou přijímány startupy, které se zabývají pokročilými výrobními technologiemi a materiály, mikroelektronikou, fotonikou, robotikou, kvantovými technologiemi, 3D tiskem a technologiemi vycházejícími z výzkumu jaderné a částicové fyziky.

Budujeme ekosystém, který přinese zásadní změny a inovace ve světě technologií. Abychom toho dosáhli, potřebujeme spojit síly také s firmami a organizacemi, které mají podobné hodnoty. Společné partnerství nám umožní sdílet zkušenosti, zdroje i know-how.  Chcete se o spolupráci dozvědět více? Kontaktujte nás.

Ke stažení

Kristina Lišková

Ředitelka Advanced Tech & Materials Hub

+420 606 097 727 kristina.liskova@czechinvest.org