Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti
Creative Hub2

Objevte

Inovace spjaté s kreativitou

Be creative. Be innovative. Profit.

Creative Hub je nadstavbou kreativního inkubátoru Creative Bic (Business Incubation Centre), který se zaměřuje především na inkubaci startupů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Creative Bic sleduje vysoký zájem o inkubaci ze strany startupů, což dokazuje, že Česko se může chlubit nemalým počtem kreativně smýšlejících lidí, kteří chtějí měnit svět.

Creative Hub rozvíjí činnosti Creative Bic a dodává jim širší rozměr, jelikož do svých aktivit zapojuje nejen startupy, ale i další organizace ze ziskové i neziskové, veřejné, soukromé i akademické sféry. Tematicky se zaměřujeme na oblasti kulturních a kreativních průmyslů s důrazem na vývoj a užití inovativních technologií v jednotlivých oborech spojených s kreativitou, dovedností a talentem.

Náš cíl

Utvářet partnerství a podporovat spolupráci mezi různými institucemi, organizacemi a firmami napříč státní, veřejnou, soukromou i akademickou sférou. Jsme místo, kde se buduje ekosystém, potkávají myšlenky, vyměňují zkušenosti, formují nové projekty, sdílí dobrá praxe, spoluorganizují různé akce a vytváří podmínky nejen pro podporu podnikání v kulturních a kreativních průmyslech.

Příklady podporovaných oblastí

Přispíváme ke spojení zdánlivě neslučitelných oborů, a to kultury, podnikání, kreativity a technologií. Konkrétně se mezi oblasti kulturních a kreativních průmyslů řadí:

Koho hledáme

Organizace, instituce, firmy, které chtějí pomoci v budování podnikatelského ekosystému v kulturních a kreativních průmyslech a mají zájem sdílet své know how a zkušenosti.

Do inkubátoru Creative Bic se mohou přihlásit subjekty spadající do definice KKP a další subjekty, které v rámci své podnikatelské činnosti využívají propojení inovativního řešení s kreativitou, kdy následná aplikace produktu spočívá primárně v oblasti KKP. Inkubátor je zároveň vhodný pro projekty, které se prokážou býti kreativní, disruptivní, s přesahem např. do vzdělávání, cestovního ruchu či mající sociální impakt. Kreativitě se meze nekladou a hranice nejsou striktně vyznačeny.

Další aktivity

Agentura CzechInvest a Creative Hub jsou hrdými organizátory a podporovateli národního kola světové soutěže Creative Business Cup.

Onepager ke stažení

Markéta Mentelová

Ředitelka Creative Hubu

+420 606 022 512 marketa.mentelova@czechinvest.org

Startupy

Přehled inkubovaných startupů v tomto hubu

Plaitrix

Platforma využívající AI k vylepšení nehratelných postav ve…

Creative Hub
B2B
Startup Onyx Vision

Onyx Vision

Brýle na míru tištěné na 3D tiskárně.

Creative Hub
B2C
Startup Všímavec

Všímavec

Mindfulness aplikace pro podporu duševního zdraví u dětí ve…

Creative Hub
B2B B2C
Startup Mumdoo plus

Mumdoo plus

MUMDOO+ nabízí komplexní přístup a ucelené softwarové…

Creative Hub
B2B

Napsali o nás

Creative Hub v médiích