Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti
ECO TECH

Podporujeme

Udržitelný rozvoj společnosti

Eco-innovation for the next generation.

Podporuje rozvoj startupů v oblasti udržitelnosti a současně zprostředkování českého i zahraničního know-how, technologií a kapitálu v oblasti ekoinovací a cirkulární ekonomiky.

Náš cíl

Jako hlavní cíl si EcoTech Hub klade podpořit inovativní technologie, které mají potenciál přispět k udržitelnému rozvoji z pohledu společnosti, přírodních zdrojů i planety.

Příklady podporovaných oblastí

Voda – zlepšení kvality povrchových i podzemních vod, reakce na negativní jevy a dopady změny klimatu, udržitelné a efektivní hospodaření s vodou

Ovzduší – snižování emisí, ochrana ozonové vrstvy, technologie CCS, další opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší

Odpady – prevence a snižování produkce odpadů, druhotné využití odpadů a jeho navrácení zpět do výroby, recyklace, minimalizace environmentálních rizik

Energetika – obnovitelné a alternativní zdroje včetně vodíkových technologií, baterie a akumulace energie, zvyšování energetické efektivnosti, smart grids

Stavebnictví – efektivní nakládání se stavebními a demoličními odpady a jejich druhotné využití, udržitelná architektura, městská zelená infrastruktura

Příroda & krajina – posílení ekologické stability krajiny a její rekultivace, efektivní ochrana životního prostředí

Udržitelná výroba a spotřeba – zvýšení efektivity využití přírodních zdrojů, maximalizace efektivity ve výrobě, ekodesign, ucelenější životní cykly produktu

Koho hledáme

Je cílem Vašeho podnikání udržitelnost, druhotné využití materiálu nebo úspory energie, pak hledáme právě Vás!

Onepager ke stažení

Filip Krůta

Ředitel EcoTech Hubu

+420 606 708 043 filip.kruta@czechinvest.org

Startupy

Přehled inkubovaných v tomto hubu

Startup NANO Advanced

NANO Advanced

Výstupem projektu je inovativní horizontální a vertikální…

EcoTech Hub
B2C
Startup RED-BETON

RED-BETON

RedBeton je unikátní technologie zpracování stavebně…

EcoTech Hub
B2B
Startup Windees

Windees

Výstupem projektu je inovativní horizontální a vertikální…

EcoTech Hub
B2C
Startup POSpooling

POSpooling

Cílem projektu je propojit podporu prodeje v rámci…

EcoTech Hub
B2B