Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti
TI_Bannery_1600x835px_tech4life hub_01

Zaostřeno

Obrana, bezpečnost a zdraví

Innovative companies for a safer future.

Tech4Life Hub (T4L) je inovativním prostředím pro podporu technologických startupů a projektů v oblastech týkajících se ochrany života, zdraví a bezpečnosti. Jeho hlavním cílem je vytvořit platformu pro inovace a spolupráci mezi soukromým, akademickým a veřejným sektorem. Kombinuje aktivitu business inkubátoru pro startupy, s fungováním samotného hubu, který propojuje různé subjekty a podporuje vznik inovativních řešení. Jeho základní principy zahrnují podporu inovace, zlepšení konkurenceschopnosti Česka a řešení moderních výzev spojených s technologiemi pro zachování a ochranu života.

Náš cíl

Nalézání technologických řešení pro předcházení krizí a nebezpečí, reakcí na jejich vznik a dále zkvalitňování komfortu života. Za tímto účelem je cílem hubu utvářet prostor pro spolupráci napříč průmyslovými odvětvími a propojování klíčových hráčů soukromého sektoru, veřejné správy, akademické oblasti, mezinárodních institucí a zahraničních stakeholderů.

Příklady podporovaných oblastí

Hub Tech4Life podporuje klíčové technologické oblasti, včetně obranného a bezpečnostního průmyslu, kde se zaměřuje na výcviková a simulační řešení, komunikační systémy, kyberbezpečnost, psychologickou odolnost a kognitivní schopnosti. Dále se soustředí na ochranu obyvatelstva, přičemž podporuje řešení pro IZS, měřící a detekční zařízení, zabezpečovací techniku, řešení pro posílení kritické infrastruktury a ochranu před zbraněmi hromadného ničení. V oblasti biotechnologií a health tech je zaměřen na inovace v léčivech, zdravotnických prostředcích, diagnostice a telemedicíně.

Koho hledáme

Partnery z různých sfér, včetně inovativních startupů, průmyslových firem specializujících se na zdravotnické a bezpečnostní technologie, akademických institucí, investičních a finančních partnerů, vládních organizací a neziskových sektorů. Snahou je vytvořit rozmanitý ekosystém, který podporuje inovace a rozvoj v oblastech hubu prostřednictvím spolupráce a synergických projektů.

Onepager ke stažení

Hana Chlebná

Ředitelka Tech4life Hubu

+420 724 563 229 hana.chlebna@czechinvest.org