Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti
Event-vzdelavani-lide

Nabídka příležitostí pro odborníky

Hodnotitelská komise

Kostky Technologické inkubace

Hledáme hodnotitele s praxí

Technologická inkubace podporuje inovativní startupy. Po vypsání výzvy a přijetí přihlášek od potenciálních zájemců z řad startupů přichází na řadu příprava hodnotitelských komisí. Pro jejich realizaci a kvalitní posouzení inovativnosti zařazených projektů hledáme zkušené hodnotitele s praxí ve sledovaných oborech. Jste-li odborníkem v některém z nich, přečtěte si podmínky možné spolupráce.

Podmínky pro registraci do hodnotitelské komise

Pro posouzení kandidátů hodnotitelské komise budou sledována tři základní kritéria – vzdělání, odbornost a praxe. Přijetí/nepřijetí uchazeče o spolupráci záleží na jejich společném vyhodnocení. Nastavené úrovně kritérií jsou následující:

Vzdělání

Uchazeč musí mít ukončen alespoň 2. stupeň vysokoškolského vzdělání. Absence tohoto stupně vzdělání může být nahrazena dostatečnou délkou praxe v relevantním oboru a profesní činností v oboru.

Odbornost

Uchazeč musí mít odbornost spadající do jednoho ze sektorů Technologické inkubace, dle platného popisu jednotlivých sektorů TI (viz sekce Huby). Úroveň odbornosti musí korespondovat nejméně se dvěma následujícími body:

  • Délka praxe
  • Vzdělání v oboru
  • Publikační činnost
  • Jiná doložená kvalifikace

Praxe

Je vyžadována alespoň 5letá praxe v oboru (nebo 3 roky na relevantním doktorském studiu), od této praxe či studia by zároveň v čase přihlášení nemělo uplynout více než deset let. Důležité jsou zkušenosti s řešením projektů výzkumu, vývoje a inovací nebo zkušenost s podnikáním ve vybraném sektoru.

Forma spolupráce

Spolupráce s hodnotiteli probíhá na základě Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti. V případě oboustranné spokojenosti lze spolupráci opakovat v dalších výzvách.

V případě, že máte zájem o spolupráci s námi, vyplňte a odešlete níže uvedený dotazník prosím a vyčkejte na kontakt z naší strany.

Maximální velikost souboru je 5MB