Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti

Česko se řadí mezi přední země v oblasti kosmického průmyslu a vědy

22.01. 2024
line-arrow Česko se řadí mezi přední země v oblasti kosmického průmyslu a vědy

Rozhovor s Terezou Kubicovou, náměstkyní pro technologický rozvoj v agentuře CzechInvest zodpovědnou za vedení projektu Technologická inkubace a také zakladatelkou festivalu Czech Space Week.

Článek byl převzat z webu enews.cz

Největší festival kosmických aktivit Czech Space Week se na přelomu letošního listopadu a prosince konal již po šesté. Kosmický týden, určený pro firmy, investory, startupy, studenty, děti a všechny ostatní fanoušky vesmíru, oslavil dosavadní úspěchy českého kosmického průmyslu a postaral se také o prezentaci novinek v tomto odvětví. Už od prvního ročníku stojí za organizací festivalu agentura CzechInvest. 

Myšlenka vzniku Czech Space Weeku se zrodila před 7 lety. Věděli jsme, že český kosmický průmysl má co nabídnout a že české kosmické firmy dělají na zajímavých projektech, o kterých se málo mluví. Inspirovali jsme se s kolegy na European Space Weeku v Estonsku a rozhodli jsme se, že obdobný formát akce by si zasloužilo i Česko. A tak jsme v roce 2018 uspořádali Czech Space Year, jehož vyvrcholením byl první ročník festivalu Czech Space Week. Shodou okolností se jednalo o rok, kdy Česko slavilo desetileté výročí členství v Evropské vesmírné agentuře, výročí letu pana Remka i vyslání první české družice Magion do vesmíru,“ říká Tereza Kubicová.

Jak byste zpětně zhodnotila tuto událost?

Letošní ročník byl extrémně vydařený. Pozitivní zpětnou vazbu máme od všech zapojených subjektů, mezi které patří samozřejmě partneři festivalu, ostatní vystavovatelé, akademici i vědci. Právě z toho, že se nám každoročně daří propojovat průmysl s vědeckou obcí, mám velkou radost. Festival byl úspěšný i co se týče účasti. Oproti loňskému ročníku byl počet účastníků dvojnásobný, tedy asi 600. Zhruba polovina byla přitom z Brna a jižní Moravy. Dorazili také zástupci firem ze států Visegrádské čtyřky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska.

Festival Czech Space Week byl podpořen Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Agenturou Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) a dalšími firmami a investory nejen z Evropy. Jaké navazující benefity a výstupy festival zapojeným účastníkům přináší? 

Pro firmy z kosmického průmyslu i ty, které podnikají mimo něj, je festival skvělou příležitostí pro zahájení vzájemné spolupráce nebo utužení té dosavadní. Speciálně pro ně je určena dvoudenní akce Space2Business, která je každoroční součástí Czech Space Weeku. Prostřednictvím aplikace si mohou jednotliví zástupci firem domluvit B2B setkání a pořešit všechny obchodní záležitosti. Setkají se navíc nejen s českými firmami, ale i s těmi ze zahraničí. Dalším výrazným benefitem je, že se na jednom místě potkají s členy Akademie věd ČR. Právě po této spolupráci firmy často volají. 

Jak vznikl nápad uspořádat takovou akci v České republice?

Myšlenka vzniku Czech Space Weeku se zrodila před 7 lety. Věděli jsme, že český kosmický průmysl má co nabídnout a že české kosmické firmy dělají na zajímavých projektech, o kterých se málo mluví. Inspirovali jsme se s kolegy na European Space Weeku v Estonsku a rozhodli jsme se, že obdobný formát akce by si zasloužilo i Česko. A tak jsme v roce 2018 uspořádali Czech Space Year, jehož vyvrcholením byl první ročník festivalu Czech Space Week. Shodou okolností se jednalo o rok, kdy Česko slavilo desetileté výročí členství v Evropské vesmírné agentuře, výročí letu pana Remka i vyslání první české družice Magion do vesmíru. 

Původní myšlenka byla taková, že to bude jednorázová akce, ale s ohledem na její úspěch jsme se rozhodli ji opakovat. Tehdy jsme ještě nevěděli, že se z Czech Space Weeku stane pravidelný festival, který letos pořádáme už po šesté. 

Czech Space Week 2023

Jak si na tom Česká republika stojí v oblasti kosmického výzkumu a kosmických technologií? Máme šanci jako malá země uspět v tomto oboru?

Určitě máme. Česko se řadí mezi přední země v oblasti kosmického průmyslu a vědy. Podílí se na mezinárodních vesmírných misích, dodává součástky do raket a staví vlastní družice. České kosmické firmy mají tak v tomto směru určitě co nabídnout. Největší českou kosmickou událostí roku je nepochybně výběr ambiciózních misí, jejichž cílem je demonstrovat schopnosti českého průmyslu a výzkumné sféry navrhnout, vyrobit a provozovat družici o hmotnosti cca 100 kg. Jde tedy zejména o skok v komplexitě systémů připravovaných českými firmami, protože dosud český průmysl převážně dodával jednotlivé komponenty kosmických systémů. 

Vidím v tomto směru také obrovský potenciál do budoucna. Vnímám, že je důležité, aby se české firmy začaly více orientovat na oblast komerčního vesmíru a dokázaly vést i vlastní mise financované ze soukromých zdrojů mimo ESA. Myslím, že Česko má v tomto směru opravdu velký potenciál, který je třeba vytěžit. I přesto, že nemáme na to se v příštích letech vyrovnat zemím, které jsou desetinásobně větší než my a mají několikanásobně větší rozpočty plynoucí do kosmického průmyslu, je Česko zemí, která má velkou šanci být významných hráčem na kosmické mapě světa. 

Jaké možnosti mají české firmy, které se chtějí do vesmírného průmyslu zapojit? 

Firmy, které mají zájem stát se součástí kosmického průmyslu, mají celou řadu možností, jak toho dosáhnout. V agentuře CzechInvest máme mnoho různých podpor, které jsme těmto firmám schopni zajistit. Vyznat se v celém systému ale není jednoduché, a proto je dobré pokud firma přijde hned v začátku a jednotlivé kroky s námi zkonzultuje. Společnosti mohou například využít služeb našeho ESA Ambasadora, který firmám pomáhá získat první menší projekty z Evropské vesmírné agentury. Pro startupy, které vyvinuly nějakou technologii vhodnou pro využití ve vesmíru nebo chtějí technologii, která se v kosmickém průmyslu již využívá, uplatnit tady na Zemi, existuje akcelerátor ESA BIC Czech Republic, který firmě výrazným způsobem pomůže s rozjezdem na začátku podnikání. 

O spojení těchto dvou zdánlivě neslučitelných světů se každoročně snažíme i na Czech Space Weeku. V letošním roce jsme se zaměřili na firmy z energetického průmyslu a připravili pro ně akci s názvem Space & Energy for Sustainability. Cílem akce byla podpora spolupráce mezi zástupci energetického sektoru a vesmírného průmyslu.

Dají se vesmírné technologie využít i v běžném životě tady na Zemi?

Určitě ano, a není podle mne nikdo, kdo se pohybuje v běžném světě a žádnou kosmickou technologii by ještě nevyužil. Nemusíme přitom chodit úplně daleko. Pánev z teflonu, suchý zip nebo GPS v našem telefonu jsou technologie původně vyvinuté pro účely vesmírného průmyslu. Jednoduše řečeno, nebýt vesmírného průmyslu, tak náš život tady na Zemi není takový, jak ho známe nyní.

Žena, vesmír a kosmické technologie. Jak to jde dohromady?

Já si myslím a věřím, že už nyní nejsem zdaleka jediná, že to jde dohromady stejně jako muži, vesmír a kosmické technologie. Některé ženy potřebují v tomto směru akorát trochu více popostrčit. Dodat jim odvahu a předat jim příběhy těch nejúspěšnějších chceme prostřednictvím již tradiční akce Space4Women, která je každoročně součástí Czech Space Weeku. Na panelové diskuzi pravidelně vystupují čtyři ženy, kterým se podařilo v tomto, na první pohled mužském světe, prosadit. Může se jednat o úspěšné inženýrky ale i kosmické psycholožky či právničky. Rozpětí profesí je opravdu široké. 

Jaká byla vaše cesta k vesmírnému průmyslu?

Má cesta k vesmírném průmyslu začala na pozici asistentky v české pobočce velké nadnárodní firmy. Jednalo se o současný Airbus Defendence Space. Bylo to takové první nahlédnutí pod pokličku tohoto širokého a zajímavého průmyslového odvětví. Naplno jsem se do vesmírného průmyslu ponořila v době, kdy jsem začala pracovat v CzechInvestu. Stála jsem tehdy u zrodu podnikatelského inkubátoru ESA BIC Czech Republic. Měla jsem možnost seznámit se se spoustou zajímavých vesmírných startupů a vést je na jejich cestě s cílem stát se úspěšnou začínající firmou. Podílela jsem se tak nejen na vzniku inkubátoru, ale i na jeho realizaci. Tato intenzivní cesta odstartovala v roce 2015 a jsem moc ráda, že trvá dosud. 

Jste předsedkyní řídícího výboru ESA BIC Czech Republic. Co je ESA BIC Czech Republic a co nabízí?

Jedná se o vesmírný inkubátor, který má dvě pobočky – jednu v Praze a druhou v Brně. Jeho cílem je hledání a podpora startupů, které mají přesah do vesmírných technologií. Inkubátor firmám nabízí finanční podporu ve výši 50 tisíc eur a také dvouletou inkubaci, při které startup spolupracuje s týmem odborníků, které mu pomáhají se vzděláním v různých oblastech. Snaží se ho také napojit na investory a bezpečně provést tím “údolím smrti”, při kterém řada začínajících firem zanikne. Celkem se do tohoto programu inkubovalo již 53 startupů. 

Velkou roli hraje ESA BIC také při pořádání festivalu Czech Space Week. Každoročně připravuje ESA BIC Demo Day, na kterém jsou představovány nově inkubované startupy. Organizuje také tzv. pitch competition, kde již dříve inkubované startupy soutěží o další benefity a navazující podporu. 

V CzechInvestu jste náměstkyní pro technologický rozvoj. Jaké možnosti v tomto směru CzechInvest nabízí pro české podnikatele?

Nabízí celou řadu podpůrných nástrojů. Záleží pak na tom, z jakého oboru podnikatel je a komu je pomoc určená. Jako takový rozcestník slouží tzv. one stop shopy zřízené v každém krajském městě. Jedná se o regionální kancelář, do které může podnikatel přijít, zeptat se na všechny otázky a zjistit možnosti podpory. 

Aktuálně máme rozjetý také obrovský projekt Technologická inkubace, který je zaměřený na začínající inovativní firmy a technologické startupy. Funguje na podobném principu jako ESA BIC Czech Republic s tím rozdílem, že tady mohou firmy získat vyšší finanční podporu. U některých případů se může jednat až o 4,5 milionu korun v přímých financí a až 500 tisíc korun v nepřímých. Nepřímé finance zahrnují podporu v inkubačním balíčku, kde s firmami pracuje po celou dobu tým odborníků a provází ji celým procesem. 

Vedle tohoto projektu máme samostatné dílčí nástroje určené pro spolupráci s velkými firmami. Poskytujeme také například bezplatné HR vzdělávání a podporu ve vízových věcech. Je to obrovská škála služeb, které jsme schopni nabídnout. 

Co je technologický inkubátor?

Já ráda používám přirovnání k dětskému inkubátoru, kde jsme se také při vytvoření tohoto konceptu inspirovali. Technologický inkubátor je tedy určený pro ty firmy, které potřebují pomoc při startu stejně jako některé děti. Vůbec to ale neznamená, že firma, která si o pomoc přijde říct, je jakkoliv méněcenná. Může mít například těžší rozjezd, protože vyvíjí náročnou technologii. Inkubátor ji tak s tímto těžším obdobím na začátku pomůže tak, aby vznikla velká, zdravá, silná a ideálně velmi úspěšná firma. Celkem máme zřízených 7 technologických inkubátorů rozdělených do oblastí podle zaměření firem. Tyto inkubátory jsou součástí celého projektu Technologická inkubace. 

Chtěla byste také někdy letět do vesmíru? Jaké jsou vaše “vesmírné” sny? 

Samozřejmě, že ano. Přijde mi, že nemůže být nic víc, než pohled na naši Zemi z vrchu. Chtěla bych letět stíhačkou a zažít nulovou gravitaci nebo se podívat na ISS. Vím, že je to sen, který se s velkou pravděpodobností neuskuteční, a proto do něj nevkládám příliš mnoho energie. 

Jeden ze snů, který věřím, že ale dosažitelný je, je vznik dobře financované a silné české Národní kosmické agentury, kterou už řada států nyní má. A jestli bych se měla v tom snění ještě trochu odvážit, tak bych chtěla tuto agenturu vést. 

Autor: Renáta Lucková

Podobné aktuality