Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti

Inkubační oblasti

Ekosystém i projekty podporujeme pomocí tematických hubů

AI Hub, Advanced Tech & Materials Hub, Creative Hub, EcoTech Hub, Mobility Innovation Hub, Space Hub a Tech4Life Hub

AI Hub

250
Podpořených projektů
680 mil. Kč
Celková výše podpory
5 let
Délka trvání projektu
cubes-light

Advanced Tech & Materials Hub

Oblast pokročilých materiálů, výrobních technologií, mikro a nanoelektroniky a fotoniky, robotiky, kvantových technologií a technologií vycházejících z výzkumu jaderné a částicové fyziky.

AI Hub

Zasazuje se o posílení pozice Česka, coby centra pro inovace v oblasti AI. Spolupracuje s firmami, inovačními centry, spolky v oblasti AI nebo univerzitami a vytváří podmínky pro rozvoj AI komunity.

Creative Hub

Propojuje kulturu, podnikání, kreativitu a technologie, na všech úrovních akademické, veřejné i soukromé sféry. Podporuje kulturní a kreativní průmysly s důrazem na užití inovativních technologií.

EcoTech Hub

Rozvíjí ekoinovační startupy a současně zprostředkování českého i zahraničního know-how, technologií a kapitálu v oblasti ekoinovací a cirkulární ekonomiky.

Mobility Innovation Hub

Podporuje inovace v tradičních odvětvích – automobilový, letecký nebo námořní průmysl. Řeší oblasti jako jsou čistá mobilita, autonomní řízení, chytrá výroba a logistika nebo Smart City.

Space Hub

Zaměřuje se na kosmické aktivity a zejména kosmický průmysl. Napojení na Technologickou inkubaci umožňuje propojení se startupovou komunitou a rozšiřuje celkovou podporu.

Tech4Life Hub

Zaměřuje se na oblasti obrany, ochrany obyvatelstva a biotechnologie. Klade si za úkol posílit preventivní i reakční kapacity Česka pro řešení aktuálních a budoucích výzev.