Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti

CzechInvest začíná spolupracovat s padesátkou nových startupů v projektu Technologická inkubace

26.03. 2024
line-arrow CzechInvest začíná spolupracovat s padesátkou nových startupů v projektu Technologická inkubace

V rámci druhé výzvy projektu Technologická inkubace agentura CzechInvest podpoří 53 startupů částkou přes 135,5 milionu korun. Převládá oblast umělé inteligence a kreativní průmysly.

„Každému startupu je nyní nastaven takzvaný inkubační balíček, který odráží jeho konkrétní potřeby, a zároveň na něj čeká intenzivní spolupráce s inkubačním manažerem, který ho bude provázat po celou domu naší vzájemné spolupráce. Ta podpora má kromě samotného mentoringu podobu zajištění specifických potřeb na míru, workshopů, konzultací s odborníky či napojení na klíčové aktéry, kteří jsou důležitou součástí startupového ekosystému v dané oblasti. Zároveň doufáme, že startupům z druhé výzvy se bude dařit tak dobře, jako startupům z výzvy první – z pravidelného monitoringu jsme zjistili například, že počet zaměstnanců startupů po vstupu do Technologické inkubace narostl o třetinu, nebo že během roku 2023 v součtu vzrostly startupům tržby o 100 milionů korun,“ říká Tereza Kubicová, náměstkyně agentury CzechInvest pro technologický rozvoj.

V rámci druhé výzvy projektu se do tzv. preinkubace registrovalo přes pět set startupů, žádost nakonec podalo 196 z nich. Hodnotitelská komise doporučila podpořit celkem 55 startupů. Vzhledem k vysoké kvalitě přihlášených projektů bylo v průběhu hodnocení také rozhodnuto o navýšení plánované alokace o 30 milionů korun. Formální náležitosti u naprosté většiny startupů byly splněny a 53 startupů tak aktuálně již prochází režimem inkubace, díky které si dosáhnou jak na přímou podporu formou dotace, tak na nepřímou podporu v podobě workshopů, seminářů a business developmentu, které povedou k rozvoji jejich podnikání. Celkem se tak v programu nyní rozvíjí 90 startupů.

Z nových startupů je rozvíjeno 35 v režimu STANDARD, tj. získají přímou podporu ve výši do 1,1 mil. Kč, 18 startupů pak v režimu PLUS, kde přímá podpora činí až 4,5 mil. Kč. Nepřímá podpora je u obou režimů stejná a činí 500 000 Kč. Celková podpora novým startupům je přes 135,5 mil. Kč.

Další výzva bude vypsána v průběhu dubna. Všichni zájemci z řad startupů se už nyní mohou hlásit do tzv. preinkubace, kde jim bude přidělen konzultant, který firmě pomůže připravit žádost a v případě zájmu jí napojí na relevantní vědecké i komerční partnery. Oblast vesmírných technologií je na CzechInvestu podporována kombinací dvou projektů – Technologické inkubace a inkubátoru ESA BIC Czech Republic, který svou výzvu uzavřel 22. března, přičemž výše dotace byla díky Technologické inkubaci navýšena až na 200 tisíc eur. Další výzva pro kosmické startupy je naplánována na září letošního roku.

Projekt Technologická inkubace je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future a představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu. Během pěti let předpokládá podpořit více než 250 inovativních startupů částkou zhruba 680 milionů korun v sedmi klíčových oblastech.

David Hořínek

PR manažer a tiskový mluvčí

+ 420 724 591 667 david.horinek@czechinvest.org

Podobné aktuality