Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti

Markéta Mentelová: Kreativita umožňuje firmám skutečně prosperovat, nejen přežívat

line-arrow Markéta Mentelová: Kreativita umožňuje firmám skutečně prosperovat, nejen přežívat

Inovativní střešní systémy, violoncella vytvořená na 3D tiskárně a menstruační kalhotky. To jsou produkty českých inovativních startupů, kterým se podařilo zaujmout na globální soutěži Creative Business Cup. Již brzy, konkrétně 14. března v libereckém kině Varšava, se je pokusí napodobit další české kreativní startupy na národním finále soutěže Creative Business Cup. Jeho vítěz postoupí do globálního finále konaného v červnu v Kodani.

Článek byl převzat z webu roklen24.cz

I letošní ročník nabízí pestrou paletu kreativních řešení (viz box na konci článku). Vítězný startup potřebuje na svou stranu získat pětičlennou porotu, před kterou předstoupí s tříminutovou prezentací. Ale ani firmy, které nevyhrají, nemusí litovat. Samotná účast jim poskytne neocenitelnou zkušenost, i díky možnosti si ověřit životaschopnost jejich byznys modelu. Bude se letošní finále nějak lišit od předchozích? Jak probíhá příprava soutěže? Přečtěte si rozhovor s Markétou Mentelovou, ředitelkou Creative Hubu státní agentury CzechInvest, která Creative Business Cup organizuje.

Národní finále soutěže Creative Business Cup 2023

Bude se letošní finále soutěže Creative Business Cup nějak lišit od předchozích? Na co se můžou diváci těšit?

Samotný večer se tolik lišit nebude, koncepčně proběhne stejně jako v předchozích letech. Vystoupí na něm skvělé startupy a divákům nabídneme i kulturní představení.

Letošní ročník ale pojmeme ve větším formátu, na kterém se podílíme ve spolupráci s libereckým inovačním centrem Lipo.ink. Finálový večer bude součástí kreativního dne, který zahájíme už odpoledne. Uspořádáme v Lipo.ink kreativní expo, kde se budou konat přednášky na téma „podnikání a kreativita“.

V rámci Creative Hub projektu Technologická inkubace, který spadá pod CzechInvest, proběhne posezení „Fuck-up Dessert“. Vystoupí na něm zástupci univerzit, inovačních center a firem, a budou diskutovat svoje „aha momenty“ v rámci transferu technologií. Chceme totiž podporovat spolupráci univerzit a firem. Dáme proto slovo řečníkům, kteří s ní mají zkušenost, aby promluvili o možných úskalích takové kooperace.

Jak můžou finalisté zvýšit své šance na výhru?

Když to vezmu z praktického pohledu, soutěžící mají na svou prezentaci jen tři minuty. To je velmi krátká doba na představení jejich byznysu, kterému se věnují třeba už několik let. Zvlášť když stojí na pódiu, svítí na ně reflektory a čelí porotě. Takové vystoupení přináší nemálo stresu a někdo pak může na některé části prezentace zapomenout.

Moje rada proto zní, aby si svoje vystoupení připravili dopředu, nemluvili jen o úžasnosti jejich produktu, ale zaměřili se i na praktické věci. Jak funguje jejich byznys model, na koho se svým produktem cílí. Chceme od nich slyšet, jak byznysově smýšlejí.

Vítěz národního finále soutěže Creative Business Cup 2019 – Snuggs

Kdo bude letos v porotě?

V porotě zasednou kromě zástupce CzechInvestu také naši zkušení partneři, kteří se pohybují ve startupovém prostředí. Většinou spolupracujeme s místním inovačním centrem, jednoho porotce tedy dodá Lipo.ink. Dále bude vystupující firmy hodnotit také zástupce našeho partnera START IT @ČSOB. Ceníme si jejich zkušeností, protože se startupistům věnují na denní bázi. Čtvrtým porotcem bude Tom Cironis ze Startup Kitchen a pátým pak zástupce liberecké marketingové agentury maveb. media.

Proč jste si jako místo konání vybrali právě Liberec?

My jsme s touto soutěží takoví kočovníci, rádi ji pořádáme pokaždé jinde. Nechceme, aby se všechno odehrávalo v Praze. Ve vybraném regionu se pak snažíme zmobilizovat všechny, kteří se zabývají kreativními průmysly. Jde například o město, kraj, inovační a kreativní instituce, ale máme zájem o zapojení i místních univerzit a středních škol.

V počátcích jsme si místa vybírali sami v malém týmu a orientovali jsme se hlavně podle toho, kde bylo v daném kraji kreativní centrum. S rostoucí prestiží soutěže se o pořádání začaly krajské pobočky CzechInvestu zajímat více. Často už jsou dobře propojeny s regionálními aktéry.

Letos jsme si vybrali Liberec nejen proto, že to je krásné město s bohatou kreativní historií díky sklářství, ale zároveň šel z regionu opravdu velký zájem národní finále pořádat.

Aktivita jde tedy z vašich regionálních poboček, které pak soutěží mezi sebou o pořadatelství?

Nenazývala bych to soutěží. Jako garantka Creative Business Cup zapojuji do výběru místa konání jak kolegy z centrály, tak i z regionálních kanceláří. Jelikož se jedná náročnou akci co do organizace, ověřujeme jejich kapacity, provázanost s partnery a další věci. Ještě se nestalo, že bychom se společně nedomluvili, a pokud někomu pořadatelství nevyjde, v příštím roce dáme při výběru dotyčnému kraji pomyslné body navíc.

Vítěz národního finále soutěže Creative Business Cup 2022 – MyCello

Jak dlouho trvá příprava daného ročníku?

Víceméně probíhá skoro celý rok, jen během léta máme prázdniny. V září už sondujeme zájem o pořadatelství z našich regionů. V říjnu pak spouštíme přihlášky pro startupy a rozjíždíme debaty s partnery. Následuje období v lednu, kdy vybíráme TOP10 startupů. V té době se příprava začíná zintenzivňovat.

Národní finále sice vrcholí v březnu, ale potom je v červnu mezinárodní finále v Kodani, na které se také připravujeme.

Platí ve spolupráci centrály a poboček CzechInvestu, že má některá strana rozhodující slovo? Nebo se spíš domlouváte konsenzem?

Nazvala bych to vzájemnou kooperací. Vždy si stanovíme, kdo má za co odpovědnost, a úkoly si rozebereme. Například za marketing má vždy zodpovědnost centrála, regiony zase více řeší místní partnerství, ale vše je vždy ve vzájemné koordinaci, na kterou primárně dohlížím.

Jaké jsou největší úspěchy, kterých Creative Business Cup za dobu svého trvání dosáhl?

Jsme nadšení z úspěchu českých startupů ve světovém finále. V letech 2019 a 2022 čeští vítězové snuggs a MyCello dobyli bronz. Loni pak naše země dosáhla největšího úspěchu, Nebesys získal globální prvenství.

Sama vnímám jako velký úspěch i rostoucí ohlas Creative Business Cupu. Z malé soutěže se v rámci CzechInvestu stala vlajková loď naší organizace, nyní tedy i pod hlavičkou Creative Hubu.

Teď už je z toho velká známá akce, která dokáže přitáhnout startupy. Dovolím si tvrdit, že v CzechInvestu dokázala zvýšit prestiž kreativních průmyslů. Díky tomu pak byla vůle vytvořit kreativní inkubátor.

Jaký je vztah CzechInvestu k vítězi národního finále? Připravujete ho nějak na to globální?

Jsme s nimi v kontaktu a chceme, aby nás co nejlépe reprezentovali. Zařizujeme jim praktické věci jako letenky a ubytování. Ale mimo to jim zprostředkujeme kontakty na organizátory globálního finále. Ti totiž organizují přípravné workshopy, my pak fungujeme jak koordinátor, aby všechno klaplo.

Jakým směrem chcete soutěž směřovat do budoucna?

Mám ráda tradice, nechci proto měnit něco, co funguje. Ráda bych pokračovala se soutěží ve stejném duchu.

Nicméně, počítáme s rozšířením finálového dne podle libereckého vzoru. Chceme vytvořit odpolední program, kde se budou prezentovat nejen finalisté, ale i další kreativní startupy z daného kraje. Letos si ověříme, jestli bude zájem o tento formát. Pokud ano, uděláme z něj takovou jednodenní kreativní akci.

Proč by se měly české kreativní startupy přihlásit do soutěže Creative Business Cup?

Primárně by je měla lákat možnost výhry, zvýšení prestiže a účast v globálním finále. Kdo by to nechtěl?

Ale je tam samozřejmě i spousta dalších věcí. Startupy dostanou možnost se napojit na potenciální investory. Některé si touto fází prošly a díky tomu už mají otestovaný byznys model. Ale setkáváme se i s firmami, které pracují jen na svém produktu, a zatím ještě tolik neřeší obchodní stránku svého podnikání.

Právě takovým firmám dá účast v soutěži neocenitelnou zkušenost. Už na začátku totiž musí během podávání přihlášky zaslat i business plán, který je donutí se zamyslet nad některými věcmi. Je sice hezké přijít s něčím novým, ale zároveň je potřeba mít v hlavě to, kdo budou jejich zákazníci, nebo jaká bude jejich marketingová strategie. Už tato fáze je přiměje si ucelit myšlenky. V soutěži se setkají s dalšími startupy, díky kterým získají kontakty a s kterými si můžou předat zkušenosti. Získají také zpětnou vazbu od porotců.

Další zajímavá zkušenost je čeká s přípravou prezentace, kterou musí zvládnout do tří minut. Účast v Creative Business Cupu jim přinese možná trochu stresu, se kterými se musí vypořádat. Chceme ale, aby pro ně byl finálový večer příjemná zkušenost.

Odolnost proti stresu získaná v soutěži se jim bude hodit v budoucích jednáních s investory, které na soutěž zveme. Startupy získají možnost se jim představit a potenciálně se tak dostat do jejich hledáčku. Benefitem je i možnost prezentovat se v médiích, přes která se snažíme soutěž zpropagovat.

O jaké investory se jedná?

V případě soutěže samotné je to takový mix. Jde například o venture kapitálové fondy, protože s nimi CzechInvest hodně spolupracuje. Ale na finálovém večeru se často objeví i angel investoři, ze kterých se často vyklube, že mají k dispozici volných několik milionů a hledají pro ně uplatnění.

Jakou zkušenost si startupy můžou vzít z loňského vítěze Nebesys, který pak vyhrál i ve světovém finále?

Že to zjevně je možné. Často se řeší, že my Češi nejsme v podnikání tak sebevědomí. Že se bojíme zakládat firmy, nejsme tak průbojní a podobně. Řekla bych, že se tento postoj naštěstí už mění, ale stále se bojíme selhání. Nebesys slouží jako připomenutí, že je třeba se toho nebát, když máte skvělý produkt.

Národní finále soutěže Creative Business Cup 2023 – vítězný startup Nebesys je v popředí

Jaká je podle vás role kreativního myšlení v podnikání?

Zásadní. Vezměte si to z pohledu spotřebitele. Trh nám dnes uspokojuje mnoho našich potřeb. Ale přesto se nám do inkubátorů stále hlásí další startupy s originálními myšlenkami. Nové firmy potřebují být kreativní, aby zaujaly, ale zároveň hledaly nové cesty.

Dnes už není problém něco vyrobit. Kreativita firmám umožňuje nejen přežívat, ale skutečně prosperovat.

Jak jsou na tom kreativní průmysly u nás se zájmem investorů? Vidíte větší příliv investic do kreativních startupů?

Nejsem v dennodenním kontaktu s investory, proto se mi to obtížněji posuzuje. Ale rozdělila bych to podle škálovatelnosti. U neškálovatelných projektů, jako třeba divadlo nebo obrazy, je kreativita zásadní. Tyto produkty se mi můžou líbit jako člověku, ale nedokážeme je v CzechInvestu a v Creative HUBu ohodnotit, a tak se ani nesetkávám s investory v těchto oblastech.

Loni na podzim jsem se ohledně kreativních průmyslů dotazovala u řekla bych klasických venture kapitálových investorů. Vztáhla jsem to hlavně na herní průmysl, který naopak dobře škálovatelný je. Nicméně, i zde hlavně zvažovali spíš kreativní stránku než škálovatelnost. Kreativita se jim obtížně posuzuje, a proto pro ně kreativní průmysly, v tomto případě i přes rostoucí valuaci herního průmyslu, představují riziko. Jejich naprosté soustředění na nalezení dalšího jednorožce (firma s valuací nad miliardu dolarů) a neznalost právě onoho kreativního procesu je vede k přílišné opatrnosti vůči kreativním odvětvím.

Pokud se však jedná o produkt jim blízký a dobře škálovatelný (většinou softwarová aplikace) s přesahem do kreativních odvětví, řekla bych, že se chování investorů odvíjí adekvátně k situaci na trhu, to znamená, že někdy je příznivá doba na investice, někdy není.

Co byste poradila lidem, kteří uvažují o založení kreativního startupu?

Chtěla bych aspirující kreativce povzbudit, ať se nebojí. Máme u nás mnoho institucí, které se zabývají podporou podnikatelů. Nejde jen o regionální kanceláře CzechInvestu, ale i o různá inovační centra v krajích. Doporučuji jim sjednat konzultaci. Díky ní si budou moci ověřit svůj byznys model a zjistit možnosti financování.

Autor: Igor Březina

Podobné aktuality