Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti

Podali jsme žádost do Technologické inkubace. A co se bude dít dál?

30.01. 2024
line-arrow Podali jsme žádost do Technologické inkubace. A co se bude dít dál?

Vstup do našeho projektu zpravidla začíná preinkubací a pokračuje podáním žádosti v projektové výzvě. Podali jste žádost? Pak vás určitě zajímá, co se děje poté, když jste ji v systému AIS odklikli. Na chvíli si můžete oddychnout, protože teď je míč na naší straně a my musíme ze všech žadatelů vybrat ty nejlepší.

Krátké shrnutí

Technologická inkubace poskytuje dvě formy podpory. Přímou, ta má podobu dotace až do výše 4 500 000 Kč, a nepřímou (ve výši 500 tis. Kč) formou workshopů, seminářů, konzultací s odborníky apod. Výše přímé podpory se liší podle režimu podání žádosti – vyšší získáte v tzv. Inkubaci Plus. Oproti financím od investora má podpora z našeho projektu pár nesporných výhod. Patří mezi ně rozsah poskytovaných služeb, délka řízení, která je u některých dotačních titulů i dvakrát delší, a hlavně to, že získaná finanční dotace nijak neovlivní podíly vlastnictví ve firmě. To vám do budoucna usnadní hledání dalších investic.

Méně administrativy, více času pro vás

Při přípravě projektu jsme se snažili myslet na to, aby administrativní zátěž byla co nejnižší. Celý proces podání žádosti a jejího hodnocení jsme zkrátili na nezbytné minimum, abyste mohli váš čas věnovat podnikání. Pokud jste přihlášku do programu již odeslali, možná jste si všimli, že spolu s vypracovaným business plánem jste nemuseli dokládat nesčetné výpisy, doložky a potvrzení. Tuto nevyhnutelnou administrativu jsme přesunuli až na konec hodnotícího procesu, ať zájemci neztrácí čas papírováním v případě, že by jejich žádost nesplnila všechna kritéria nebo neobstála před konkurencí. Zde je tedy třeba připomenout, že podání žádosti nezaručuje automatické přijetí do inkubace. Velkou výhodou však je, že se k nám projekty mohou hlásit opakovaně, v každé výzvě ale pouze jednou.

S formalitami vám rádi pomůžeme

Předpokládejme, že jste se úspěšně proklikali Agendovým informačním systémem a žádost o podporu v programu odeslali. Odesláním přihlášky bylo zahájeno správní řízení, které má svá specifika a trvá až několik měsíců. Po ukončení příjmu žádostí (neboli po uzavření aktuální výzvy) se náš tým pouští do formální kontroly přijatých dokumentů. U každé podané přihlášky kontrolujeme správnost zadaných údajů oproti veřejným registrům a rejstříkům, rozsah a úplnost zaslaných materiálů. Tato část formální kontroly je nespornou výhodou, protože dává žadatelům možnost napravit zjištěné nedostatky. Nemusíte se proto obávat, že by váš projekt byl vyřazen např. pro chybné číslování kapitol či jinou formální drobnost. Náš tým vám přihlášku s výzvou k doplnění vrátí a vy máte možnost do 5 následujících dní zjištěné nedostatky napravit.  

Inovativnost, to je oč tu běží

Pokud jste následovali pokyny k doplnění, svou opravenou žádost v řádné lhůtě znovu podali a je s ní vše v pořádku, náš tým postoupí přihlášku hodnotitelům inovativnosti. Inovativnost vašeho projektu je posuzována vždy v tom technologickém sektoru, do kterého jste se přihlásili. Jestliže jste odeslali žádost do sektoru AI HUB, budou se jí dále zabývat odborníci na umělou inteligenci atp. Konkrétně dva experti z dané oblasti se zaměří na inovativní parametry vaší technologie. V horizontu přibližně jednoho kalendářního měsíce pak vydají hodnotitelé inovativnosti expertní posudek, který rozhodne o postupu vašeho projektu do dalšího kola hodnocení, případně vaši žádost vyřadí jako nedostatečně inovativní pro daný sektor.

Pitch před hodnotitelskou komisí

Pokud jste prošli hodnocením inovativnosti, posudky expertů budou předloženy hodnotitelské komisi. Ta je další pomyslnou zastávkou na cestě za miliony korun. Jedná se o nezávislý orgán pěti expertů specializovaných na rozdílné aspekty daného sektoru. Například v již zmíněném AI Hubu se tak v hodnotitelské komisi potká zástupce CzechInvestu (zpravidla projektový manažer příslušného sektoru) a odborníci na technologickou i business stránku projektu z řad státní správy, akademického i podnikatelského prostředí. Takto komise se bude znovu zabývat inovativností vašeho projektu, a to se zřetelem na posudky hodnotitelů inovativnosti. Dále hodnotitelská komise přezkoumá kritéria proveditelnosti a škálovatelnosti, opět v souladu s platným zněním aktuální výzvy.

Komise se seznámí s písemnými podklady přihlášky, které můžete doplnit při osobním setkání. Důležitou součástí celého procesu je totiž prezentace před hodnotitelskou komisí. Prezentace probíhá formou pitche, který je měřítkem pro posouzení následného doporučení projektu k podpoře. Na tuto prezentaci se můžete předem připravit ve spolupráci s preinkubačními manažery. Ti vás provedou všemi částmi procesu, poradí vám, jak prezentaci vylepšit a na co si dát pozor. Prezentace před hodnotitelskou komisí probíhají s ohledem na množství podaných projektů a časové možnosti všech externích hodnotitelů v řádu dvou až tří měsíců. Na základě podané žádosti, jejíž nejdůležitější body nám připomenete během prezentace, a na základě vašich odpovědí na doplňující dotazy hodnotitelské komise dostanete procentuální hodnocení. To je předmětem doporučení či zamítnutí vašeho projektu k podpoře.

Dotace už je na dosah

Po skončení prezentací a vydání všech hodnotících stanovisek se sejde Rada výzvy projektu, během níž probíhají náležitosti jako výpočet a validace alokace pro podporu projektů. Poté už následuje finální kontrola úspěšných žadatelů a oficiální vydání rozhodnutí o podpoře a zahájení inkubace. Celý proces od ukončení příjmu přihlášek až k zahájení samotné inkubace trvá několik měsíců.

Nebojte se kontaktovat preinkubačního manažera

Celý proces hodnocení je časově náročný a rozhodně se nemusíte bát, že vaše projektové záměry leží někde schované v šanonu. Náš tým odborníků se každé přihlášce pečlivě věnuje a posuzuje její kvality. Připomínáme, že i po odeslání přihlášky můžete všechny následující kroky konzultovat s našimi preinkubačními manažery, kteří se vám budou dle aktuálních časových kapacit věnovat.

Všem žadatelům přejeme hodně úspěchů a štěstí, aby obstáli v náročném konkurenčním prostředí ostatních projektů.

Podobné aktuality