Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti
INOVACNI INFRASTRUKTURA

Hledáme zázemí pro firmy v regionech

Inovační infrastruktura

Kostky Technologické inkubace

Technologická inkubace podporuje rozvoj vysoce inovativních startupů napříč Českou republikou, a proto hledáme potřebné zázemí pro tyto firmy v jednotlivých regionech.

Technologická inkubace podporuje rozvoj vysoce inovativních startupů napříč Českem, a proto hledáme potřebné zázemí pro tyto firmy v jednotlivých regionech.

Jádrem Technologické inkubace je konzistentní, dlouhodobá práce s inkubovanými firmami a jejich kontinuální vývoj na základě plnění rozvojového plánu. Projekt v tomto směru nevytváří paralelní struktury k existujícím aktivitám v českém inovačním ekosystému, nýbrž na nich staví a doplňuje je konkrétními technologickými oblastmi, ve kterých inkubované firmy mohou růst.

Technologická inkubace v regionech je postavena na spolupráci se zavedenými inovačními centry, inkubátory, akcelerátory a vědeckotechnickými/technologickými parky a další funkční infrastrukturou v celé České republice, která poskytuje možnost fyzického umístění firmy po celou dobu inkubace.

Zájemce, kteří chtějí poskytovat v rámci projektu Technologická inkubace vybraným startupům prostory, vybavení a související služby, vyzýváme, aby se registrovali do tzv. Whitelistu. Ten nám slouží jako seznam prověřených inovačních infrastruktur pro startupy inkubované v rámci Technologické inkubace. Kvalifikace na Whitelist je možná po celou dobu realizace projektu Technologická inkubace, respektive do výběru a umístění všech startupů. Vyhodnocování Whitelistu bude probíhat průběžně po celou dobu projektu.

Startupy budou kromě umístění potřebovat i další služby, proto je třeba, aby inovační infrastruktury ve Whitelistu uvedli, jaké služby poskytují, aby mohly startupy učinit informované rozhodnutí, jak s poskytnutou podporou naložit. Služby agentury CzechInvest budou nastaveny tak, aby operátor poskytovanou podporu nedubloval, ale vždy doplňoval – proto se čerpání nepřímé podpory každému startupu nastavuje individuálně.

Pokud subjekt projde výběrem a bude zařazen na Whitelist, ale po čase se ukáže, že poskytované služby nesplňují slibovanou kvalitu, bude subjekt z Whitelistu po patřičném zdůvodnění odstraněn.

Whitelist

Kontakt

Samek René

Ředitel odboru inovací

+420 606 097 751 rene.samek@czechinvest.org