Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti

CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy

02.07. 2024
line-arrow CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy

Agentura CzechInvest spolu se svými dlouhodobými partnery BIC Plzeň, Brno.ai, ICT Unie, MSIC Ostrava, prg.ai a Svazem průmyslu a dopravy ČR domluvila na vzniku České národní AI platformy (CNAIP), jež bude mít za hlavní cíl lépe propojovat akademický, veřejný, soukromý i neziskový sektor a posílit Česko na poli umělé inteligence.

„Platforma může pomoci s lepším využitím umělé inteligence v řadě oblastí, od vzdělávání přes soukromý sektor až po veřejnou správu. CzechInvest dlouhodobě usiluje o modernizaci české ekonomiky, včetně rozvoje umělé inteligence. Kromě spolupráce s partnery je naším klíčovým nástrojem program Technologická inkubace, ve kterém jsme v prvním roce programu podpořili na 30 AI startupů,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal.

Činnost agentury navazuje na řadu aktivit na podporu AI, např. v roce 2018 spoluorganizoval CzechInvest projekt na podporu ekonomické diplomacie – technologickou misi do Kanady – v rámci které se setkali představitelé českých univerzit a Akademie věd ČR, již v následujících měsících v návaznosti na misi založili spolek prg.ai, který podporuje pražský AI ekosystému už od roku 2019.

Současně agentura podporuje i významné akce na podporu technologií kolem umělé inteligence a aktivně se podílí na organizaci největšího českého eventu, DnyAI. Právě spoluorganizace tří ročníků DnůAI svedla dohromady první 4 partnery, ke kterým se díky svým aktivitám na podporu AI následně přidali i ICT Unie a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Česko je skvělá země, ale vzhledem k její velikosti je třeba spojovat síly na podporu oblastí, které mají velký potenciál pomoci naší ekonomice v rámci přechodu od výrobní k ekonomice založené na inovacích, jež přináší vyšší přidanou hodnotu. Oblast umělé inteligence toto bezesporu splňuje, proto jsem rád, že jsme mohli naši dlouhodobou spolupráci s partnery formalizovat založením AI platformy,“ uvedl ředitel AI Hubu CzechInvestu, Zdeněk Havel.

Základem spolupráce platformy bude podzimní festival umělé inteligence DnyAI, který se již potřetí uskuteční 14.–27. října 2024. V listopadu pak budou pod hlavičkou CNAIP vyhlášeny i AI Awards, jediné oborové ocenění za oblast umělé inteligence v ČR.

David Hořínek

PR manažer a tiskový mluvčí

+420 724 591 667 david.horinek@czechinvest.org

Podobné aktuality